App4Skills Hakkinda

Avrupa’daki yetişkinler Avrupa Komisyonu tarafından temel yeterlilik olarak belirlenen üç alanda güçlük çekmektedir: okuryazarlık, matematiksel yetkinlik ve dijital yeterlilik. Örneğin, Avrupa’da, 15 yaşındaki beş kişiden biri ve 16-65 yaşlarındaki beş kişiden birinin okuma becerileri zayıf; ve 15-65 yaşları arasındaki yaklaşık 55 milyon yetişkin, okur yazarlık konusunda zorluklara sahiptir (ELINET, 2015). 2013 OECD Yetişkinlerde Yeterlilikler Araştırması (PIAAC), matematiksel yeterliliklerle ilgili olarak, Avrupa’daki yetişkinlerin% 24’ünün beşinci düzeyde (veya altındaki) bir puan aldığını tespit etti. Dijital becerilere odaklanırsak, veriler daha iyi değildir. Sayısal Gösterge Tablosu verilerine göre, 80 milyon Avrupalı ​​asla İnternet’i kullanmadı ve en son yayınlanan verilere göre;
Avrupa Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi Komisyonu (2017),
Avrupalıların% 44’ünde temel dijital beceriler yok.

Yetişkin eğitiminin geliştirilmesinde yeniliği teşvik etme ihtiyacı, öğretme-öğrenme sürecini toplumsal değişmelere, çoğunlukla aktif ve kooperatif metodolojileri, çeşitlendirilmiş değerlendirme araçları ve entegre Bilgi ve İletişim yöntemlerini kullanarak uyarlama ihtiyacı. Teknolojiler (BİT), bir web uygulaması tasarlayacak ve geliştirilecek olan bu proje hazırlanmıştır.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: