O app4skills

Dorośli w Europie mają trudności w trzech obszarach uznanych przez Komisję Europejską za kompetencje podstawowe: umiejętność czytania i pisania, umiejętności matematyczne i kompetencje cyfrowe. Dla przykładu, w Europie jeden na pięciu 15-latków i jedna na pięć osób w wieku 16-65 lat ma słabe umiejętności czytania, natomiast około 55 milionów dorosłych w wieku od 15 do 65 lat ma trudności z czytaniem i pisaniem (ELINET, 2015). Jeśli chodzi o kompetencje matematyczne, badanie OECD 2013 dotyczące kompetencji osób dorosłych (PIAAC) wykazało, że 24% dorosłych Europejczyków uzyskało poziom jeden (lub poniżej) w skali od jeden do pięciu. Dane nie są również zadowalające, jeśli popatrzymy na umiejętności cyfrowe. Zgodnie z danymi tabeli wskaźników cyfrowych, 80 milionów Europejczyków nigdy nie korzystało z Internetu a zgodnie z najnowszymi danymi opublikowanymi przez Komisję Europejską ds. Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa (2017), 44% Europejczyków nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych.

Potrzeba promowania innowacji w rozwoju edukacji dorosłych, dostosowującej proces uczenia się do zmian w społeczeństwie, głównie poprzez stosowanie aktywnych i współdziałających metodologii, zróżnicowanych instrumentów oceny oraz zintegrowanych technik informacji i komunikacji. W ramach projektu zostanie stworzona i rozwinięta aplikacja internetowa w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne (ITC).

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: