Noin app4skills

Aikuisilla Euroopassa on vaikeuksia kolmella alueella, joita Euroopan komissio pitää ydintaitoina: lukutaito, matemaattiset taidot ja digitaaliset taidot. Esimerkiksi Euroopassa yksi viidestä 15-vuotiaasta ja yksi viidestä 16-65-vuotiaasta kärsii heikosta lukutaidosta ja noin 55 miljoonaa 15-65-vuotiasta kärsii lukutaito-ongelmista (ELINET, 2015). Matemaattisten taitojen suhteen vuoden 2013 OECD-tutkimus aikuisten taidoista (2013 OECD Survey on Adult Competencies, PIAAC) totesi, että 24 % Euroopan aikuisista sijoittui ensimmäiselle tasolle (tai alemmas) viiden tason asteikolla. Tilastot eivät parane digitaalisten taitojen kohdalla. Digital Indicators Table -tutkimuksen mukaan 80 miljoonaa eurooppalaista ei ole koskaan käyttänyt internetiä ja viimeisimpien Euroopan komission julkaisemien tilastojen mukaan (Digital Economy and Society Index 2017) 44 %:lla eurooppalaisista ei ole digitaalisia perustaitoja.

Tarve edistää innovaatioita aikuiskoulutuksen kehityksessä, opetus-oppimisprosessin mukauttaminen yhteiskunnan muutoksiin pääasiassa aktiivisten ja yhteistyömenetelmien, monipuolisten koulutusvälineiden ja integroidun tieto- ja viestintäteknologian (ICT) kautta on johtanut tähän projektiin, jossa suunnittelemme ja kehitämme verkkosovelluksen.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: